تست هالوکور


کنترل تغییر شکل

در اعضای بتن آرمه معمولی تغییر شکل با افزایش ابعاد مقطع کنترلتست هالوکور

می گردد  در حالی که در سیستم پیش تنیده با افزایش کابلها و نیروی

پیش تنیدگی امکان کنترل خیز وسط دهانه وجود دارد .

 

بهبود عملکرد لرزه ای کاهش ارتفاع کل ساختمان

سیستم های دال بتنی پیش ساخته به علت صلبیت زیادی که دارند

می توانند دیافراگم یکپارچگی نسبت به سایر سیستم های پوشش

سقف تشکیل دهند که باعث بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان می گردد.

 

افزایش سرعت اجرا

با توجه به امکان تولید کارخانه ای و پیش ساخته دال های پیش تنیده،

بسیاری از عملیات درون گارگاهی حذف شده و اجرای سقف های

ساختمان با استفاده از دال های پیش ساخته ، با سرعتی بسیار

بیشتر نسبت به دیگر انواع سقف ها قابل انجام خواهد بود .

 

کاهش هزینه ها

کاهش ضخامت دال ها ، کاهش و حتی حذف کف سازی بر روی دال ها ،

امکان عبور لوله های تاسیسات از حفره های بین دال ها،کاهش هزینه های

زمان اجرا و…باعث صرفه جویی قابل توجهی در بتن و فولاد مصرفی خواهد

شد. بعلاوه کاهش عملیات قالب بندی و آرماتور بندی نیز باعث کاهش هزینه

های  اجرایی می گردد . سرعت اجرای بیشتر نیز کاهش هزینه های تجهیزات

و  نیروی انسانی را در پی خواهد داشت . روی هم رفته ساختمان هایی که

در آنها از سیستم دال های پیش تنیده پیش ساخته استفاده می شود حدود

10 تا 20 درصد نسبت به ساختمان های بتن آرمه ای ارزانتر خواهد بود .

 

جزئیات سقف هالوکور