مزایای استفاده از دال هالوکور

دهانه بزرگتر و کنسول بلندتر هالوکور

در دال هالوکور با استفاده از تکنولوژی پیش تنیدگی امکان ایجاد

دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر در سازه وجود دارد .

محدودیت هایی که سایر روش های در پوشاندن دهانه های بزرگ

با آن مواجه هستند در این سیستم منتفی است .

این مزیت قابلیت هایی گسترده ای را در اختیار طرح معماری قرار

داده و همچنین امکان استفاده مناسب تری از فضا را ایجاد می کند .

 

عبور راحت تر کانال های تاسیسات

از آنجایی که در این سیستم امکان چیدمان دال ها در کنار یکدیگرمزایای استفاده از دال هالوکور

فراهم می باشد ، لذا می توان سطح زیرین تخت را در اختیار طرح

معماری قرار داد . در نتیجه عبور کانالهای تاسیساتی در مکان های

مناسب و حفره های موجود در بین دال ها ، با سهولت امکان پذیر

می باشد .

 

ارتفاع کف تا کف کمتر

با توجه به کاهش ضخامت دال و کاهش ضخامت کف سازی می توان

ارتفاع کف تا کف طبقات را کاهش داد. این امر باعث کاهش ارتفاع

ساختمان و کاهش مصالح مصرفی در ستون ، دیوار ، تیغه بندیدال هالوکور

، نما و … می گردد .

 

کاهش وزن ساختمان

کاهش ضخامت دال هالوکور ، کاهش حجم کف سازی و کاهش

ارتفاع کل ساختمان موجب کاهش وزن کلی ساختمان می گردد .

این امر باعث کم شدن ابعاد و اندازه سایر اجزای سازه ای خواهد

شد .

 

کنترل ترک و دوام بیشتر

نیروی پیش تنیدگی باعث اعمال فشار دائمی به دال می گردددال پیش ساخته هالوکور

و دال ها همواره تحت فشار خواهند بود . لذا ترک های موجود

در این سیستم به حداقل می رسد . کاهش ترک ها باعث

افزایش مقطع موثر بتن خواهد شد در حالی که در اعضای بتن

آرمه معمولی به واسطه ترک خوردگی ، مقطع موثر بتن تحت

بارهای بهره برداری کاهش می یابد . بعلاوه کاهش ترک مانع

نفوذ مواد خورنده به بتن شده و خورندگی فولاد کمتر می شود.

به عبارت دیگر دوام سازه افزایش می یابد .