پروژه راه آهن گروه خودرو سازی بهمن

پروژه زیرگذرراه آهن تهران – تبریز
12/09/2020
پروژه بزرگراه امام علی
14/09/2020

پروژه راه آهن گروه خودرو سازی بهمن

مشخصات پروژه: ساخت باکس بتنی زیرگذر راه آهن

گالری تصاویر