گروه شرکتهای آکام

 
 

تیم ما

شرکت آکام بتن به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده قطعات پیش ساخته و پیش تنیده در سال 1352 تاسیس گردید و اکنون در زمینی به مساحت 6 هکتار شامل ساختمان اداری، سالن تولید قطعات بتنی قالب سازی فلزی، آرماتور بندی، سالن تعمیرگاه، آزمایشگاه بتن و کنترل کیفیت ، مطابق بالاترین استانداردهای روز دنیا فعالیت خود را آغاز و هم اکنون با ظرفیت تولید 40000 متر مکعب قطعات پیش ساخته و پیش تنیده در سال به فعالیت خود ادامه میدهد. شرکت آکام بتن با سابقه طولانی و تجربه ای فراوان و اتکا به فن آوری جدید با داشتن کارکنانی مجرب در زمینه مدیریت، تولید،حسابداری، فروش، دفتر فنی مهندسی، مشاوران به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی در ایران همواره کوشیده نقشی اساسی و تعیین کننده در توسعه صنعت بتنی کشور داشته و فنی ترین و اقتصادی ترین خدمات را به کارفرمایان عرضه نماید

شرکت آکام بتن به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده قطعات پیش ساخته و پیش تنیده در سال 1352 تاسیس گردید و اکنون در زمینی به مساحت 6 هکتار شامل ساختمان اداری، سالن تولید قطعات بتنی قالب سازی فلزی، آرماتور بندی، سالن تعمیرگاه، آزمایشگاه بتن و کنترل کیفیت ، مطابق بالاترین استانداردهای روز دنیا فعالیت خود را آغاز و هم اکنون با ظرفیت تولید 40000 متر مکعب قطعات پیش ساخته و پیش تنیده در سال به فعالیت خود ادامه میدهد. شرکت آکام بتن با سابقه طولانی و تجربه ای فراوان و اتکا به فن آوری جدید با داشتن کارکنانی مجرب در زمینه مدیریت، تولید،حسابداری، فروش، دفتر فنی مهندسی، مشاوران به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی در ایران همواره کوشیده نقشی اساسی و تعیین کننده در توسعه صنعت بتنی کشور داشته و فنی ترین و اقتصادی ترین خدمات را به کارفرمایان عرضه نماید

کلیه شرکتهایی که امروز در سراسر جهان در چرخه تولیدات سهیم هستند هریک بخشی از نیازهای مصرفی یک جامعه صنعتی را تامین میکنند. شرکت آکام بتن وابسته به وزارت صنایع و معادن کشور و عضو انجمن بتن ایران نیازهای بتنی کشور در زمینه پیش ساخته و پیش تنیده را تامین می نماید.

شرکت آکام بتن به عنوان اولین و بزرگترین تولید کندده قطعات پیش ساخته و پیش تنیده در سال 1352 تاسیس گردید و اکنون در زمینی به مساحت 6 هکتار شامل ساختمان اداری، سالن تولید قطعات بتنی قالب سازی فلزی، آرماتور بندی، سالن تعمیرگاه، آزمایشگاه بتن و کنترل کیفیت ، مطابق بالاترین استانداردهای روز دنیا فعالیت خود را آغاز و هم اکنون با ظرفیت تولید 40000 متر مکعب قطعات پیش ساخته و پیش تنیده در سال به فعالیت خود ادامه میدهد.

شرکت آکام بتن با سابقه طولانی و تجربه ای فراوان و اتکا به فن آوری جدید با داشتن کارکنانی مجرب در زمینه مدیریت، تولید،حسابداری، فروش، دفتر فنی مهندسی، مشاوران به عنوان بزرگترین تولید کننده قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی در ایران همواره کوشیده نقشی اساسی و تعیین کننده در توسعه صنعت بتنی کشور داشته و فنی ترین و اقتصادی ترین خدمات را به کارفرمایان عرضه نماید.