معرفی سیستم دلتا بیم


تیر دلتا Delta Beam تیر مرکب با مقطع ذوزنقه ای می باشد که برای
سازه های چند طبقه با کف هایی نازک طراحی شده است و شباهت زیادی
به شبکه های لانه زنبوری دوبل دارد، با این تفاوت که سوراخ ها جان
گرد است و در بال فشاری هم سوراخهایی جهت بتن ریز و ویبراسیون
وجود دارد. نیز پس از نصب درمحل به طور کامل داخل آن بتن ریزی
می شود تا عملکرد ترکیبی بین فولاد و بتن ایجاد شود افزایش می دهد
و این امکان ایجاد می کنند تا دهانه های وسیع تری را با سقف های
نازکتری پوشش دهیم تیر دلتا می تواند در سیستم های دال های مجوف
سقف های تیرچه ای و دالهای بتن در جا استفاده شود همچنین این تیر
قابلیت طراحی و اجرا برای دهانه هایی بیش از 14 متر را بدون جک
زدن دارد در نتیجه می توان در پل سازی هم از آن استفاده کرد.