وب سایت :

www.akamgroup.co

ایمیل :

info@akamgroup.co

ایمیل مدیریت :

management@akamgroup.co

ایمیل فروش :

sales@akamgroup.co

آکام بتن هیچ شعبه دیگری به غیر از شعبه مرکزی ندارد.

آدرس کارخانه :

تهران، کیلومتر 16 فتح ( جاده قدیم کرج )، روبروی مگا موتور، خیابان سولیران

تلفن :

در صورت قطعی بعضی از خطوط از شماره تماس های دیگر استفاده کنید

مدیر فروش

09121693639

آکام بتن

021-66283053
021-66283054
021-66282840
021-66282317
021-8580

مدیریت آکام فلز

021-66282135

فکس :

009821-66282337