سقف های پیش تنیده

سقف هالوکور (Hollow Core) ازجمله سقف‌های پیش‌ساخته می‌باشد. پیش‌ساخته بودن این سقف باعث اجرای بسیار سریع آن می‌شود و به‌خصوص در پروژه‌های بزرگ از این نوع سقف بسیار استقبال شده است.
عدم نیاز به قالب‌بندی باعث کاهش هزینه اجراشده و عدم حضور جک در زیر این سقف باعث می‌شود کارفرما اجرای تیغه‌چینی را بلافاصله شروع کند. ازآنجاکه هالوکور به‌صورت پیش‌تنیده ساخته می‌شود، می‌تواند باضخامت بسیارکم تا دهانه ۱۴ متر را پاسخگو باشد. در سقف هالوکور سقف تمامی طبقات بدون تأخیر نصب می‌گردند و پس از اتمام کار، میلگردهای حرارتی بر روی آن قرارگرفته و یک لایه‌نازک بتن می‌تواند به‌طور همزمان برای تمامی طبقات ریخته می‌شود.
سقف های مجوف پیش ساخته یا Hollow Core Slabs از سیستم های سقف شناخته شده در دنیا می باشند. این سقف ها به دو صورت با استفاده از بتن مسلح معمولی و یا بتن مسلح پیش تنیده در کارخانه تولید و به محل اجرای پروژه انتقال داده می شوند.
در مقطع طولی این سقف ها به منظور کاهش بار مرده سقف حفراتی تعبیه شده است. از مزایای این سیستم مشابه دیگر انواع سقف های پیش ساخته کاهش زمان اجرا و افزایش سرعت پیشرفت پروژه می باشد. به منظور اتصال مناسب این قطعات به یکدیگر ضمن تامین کلید برشی لازم است قلاب های مناسب تعبیه شده و در محل به طور مناسب بتن ریزی یا گروت ریزی شود.
دال های مجوف پیش تنیده ضمن دارا بودن مزیت هایی نظیر افزایش طول دهانه باربری یا کاهش ارتفاع مقطع در دهانه های مساوی و استفاده بهینه تر از مقطع بتنی، دارای ملاحظات اجرایی و کیفی متعددی هستند که لزوم استفاده از یک تیم متخصص را در زمان تولید این قطعات، همچنین انتقال و اجرای آن ها به کارگاه الزامی می نماید. از نکات شایان توجه در اجرای سقف های مجوف پیش ساخته، اتصال برشی این قطعات به سیستم باربر جانبی می باشد و لازم است با تعبیه میلگردهای قلابی و انجام محاسبات و کنترل های مربوطه طراحی شود.
با توجه به تعامل و کارکرد وزن ساختمان با پدیده زلزله و نیاز مبرم به سبک سازی ساختمانها جهت مقابله با این پدیده مخرب و ویرانگر و با عنایت به جایگاه ویژه صنعت ساختمان‌های پیش ساخته جهت حل معضل کمبود مسکن. بدیهی است شکل ظاهری سقف‌های سبک مانند سقف‌های معمولی می‌باشد.
با استفاده از سنگدانه‌های سبک در طرح اختلاط بتن سقف‌های هالوکور وزن این نوع سقف به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته به نحوی که با استفاده از این طرح، وزن حجمی بتن با۱۶۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب به ۳۵% کاهش یافته است.
بدیهی است کاهش وزن سقف باعث کاهش میلگرد لازم در دال و همچنین کاهش بار مرده جهت طراحی سایر قطعات می‌شود.
- با سبک‌سازی ساختمان از طریق استفاده از بتن‌ سبک می‌توان نیروهای اعمال شده به ساختمان ناشی از بارگذاری زلزله را کاهش و در نتیجه مقاومت سازه ساختمانها را افزایش داد. گفتنی است در این حالت مقاومت فشاری باتوجه به مقاومت خواسته شده تا۴۰۰ کیلوگرم بر.سانتیمتر مربع قابل استحصال می‌باشد. پس از عملیات نصب سطح زیبا و یکنواخت خواهیم داشت و سطح کاملاً آماده رنگ و نقاشی بوده و هیچگونه نیازی به اندودکاری نبوده و این نکته در کاهش هزینه تمام شده ساختمان حائز اهمیت است.
سقف های ساخته شده از دال های هالوکوراز انواع بتن آرمه معمولی و بتن آرمه پیش تنیده از سیستمهای شناخته شده در سراسر دنیا بوده و جزو سقفهای نیمه سنگین تا سنگین محسوب می شوند
 

سه خصوصیت عمده هالوکور

پیش‌تنیده
پیش‌ساخته
مجوف

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩهای سقف هالوکور

سقف اسکلت بتنی وفولادی، ﭘﻠﺴﺎﺯﯼ، پوشش پارکینگ ها، ﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎ، سقف سازه های خاص نظیر استخر، ﺗﺎﻻ‌ﺭ، ﺳﺎﻟﻦ کنفرانس، ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ …
 

ضوابط و الزامات سقف هالوکور

1. سقف های ساخته شده از دال های هالوکور (Hollow Core Slabs) از انواع بتن آرمه معمولی و بتن آرمه پیش تنیده از سیستم های شناخته شده در سراسر دنیا بوده و جزو سقف های نیمه سنگین تا سنگین محسوب می شوند.
2. استفاده از این نوع سقف تنها در ساختمان های با اسکلت بتن مسلح مجاز است.
3. بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم سازه ای حاصله به ترتیب باید براساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقرات ملی ساختمان ایران با عنوان بارهای وارد بر ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران اعمال شود.
4. طراحی، ساخت و اجرای دال های هالوکور از نوع بتن آرمه معمولی باید بر مبنای آخرین ویرایش دستورالعمل طراحی (Manual for the Design of Hollow Core Slabs) PCI ، ضمن درنظر گرفتن ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه انجام شود.
5. بررسی صلبیت دیافراگم سقف های هالوکور باید براساس بند ۲-۹ و پیوست شماره ۶ استاندارد ۲۸۰۰ ایران صورت گرفته و تمهیدات لازم برای تأمین یکپارچگی سقف و صلبیت براساس ضوابط دستورالعمل PCI در نظرگرفته شود.
6. بررسی صلبیت دیافراگم، در صورت استفاده از بتن رویه، رعایت ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر الزامی است.
7. به منظور تأمین یکپارچگی سقف، اجرای میل مهار کافی در محل اتصال پانل های سقف پیش ساخته به یکدیگر و اجرای تیرچه در پیرامون بازشوهای سقفی و همچنین اجرای کلاف های پیرامونی سقف الزامی است.
8. برای انتقال برش در ناحیه اتصال دیافراگم به سیستم مقاوم در برابر بار جانبی و یا المان های مرزی، باید از میلگردهایی به صورت قلاب استفاده شود.
9. محدودیت ابعاد بازشوها باید براساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران رعایت شود و در هر حال نباید از یک پنجم طول پانل هالوکور و یک دوم عرض پانل بیشتر باشد.
10. در پلان های نامنظم و یا در حالتی که ابعاد بازشوها در پلان از یک پنجم طول پانل هالوکور و یا یک دوم عرض پانل بزرگتر باشد، لازم است که یک لایه بتن با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر اجرا شود.
11. ضوابط طراحی و اجرای سیستم سقف بتنی هالوکور به صورت پیش تنیده باید براساس آئین نامه ACI 318 و آئین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده موضوع نشریه ۲۵۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بخش الحاقی آئین نامه بتن ایران (آبا) می باشد، انجام شود.
12. رعایت حداقل رده بتن مصرفی معادل C30 در قطعات بتن آرمه پیش تنیده الزامی است.
13. مقاومت گسیختگی تضمین شده انواع فولادهای پیش تنیدگی به شرح زیر باید بین ۱۲۰۰ تا ۲۲۰۰ نیوتن بر میلی متر مربع باشد:
a. سیم بدون پوشش تنش زدایی شده
b. رشته هفت سیم بدون پوشش تنش زدایی شده یا رشته هایی از آن
c. میله فولادی پر مقاومت بدون پوشش
14. کنترل نیروی کشش فولادی پیش تنیدگی باید توسط جک های کالیبره شده دقیق انجام شود.
15. ساخت دال های هالوکور پیش تنیده باید توسط تیم متخصص آموزش دیده انجام شده و در زمان ساخت نیازمند کنترل کیفیت دقیق می باشد.
16. محافظت فولادهای پیش تنیدگی در برابر زنگ زدگی بسیار حائز اهمیت بوده و باید به نحو مؤثری محافظت شود به هر حال رعایت تمهیدات لازم مطابق با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران الزامی است.
17. کلیه مصالح و اجزاء در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، زیست محیطی و غیره باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تأیید بکار گرفته شوند.
18. الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت شود.
19. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزاء ساختمانی الزامی است.
20. صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان عایق بندی و تنظیم صدا تأمین شود.
21. چنانچه مجموعه ضوابط، دستورالعمل و یا آئین نامه درخصوص این سیستم توسط این مرکز انتشار یابد. شرکتهای تولید کننده، کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران ملزم به رعایت آن می باشند.
 

مزایای ﺳﻘﻒ ﻫﺎﻟﻮﮐﻮﺭ

استحکام فوق العاده بالا
کیفیت بالا به دلیل نبود خطای انسانی درحین اجرا
سرعت بسیار بالا ( ۳۰۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ)
قیمت مناسب و قابل رقابت با سیستم های متداول
سبک بودن سقف که سبب پایین آمدن وزن اسکلت و رفتر مناسب در برابر زلزله میشود(۴۰% سبک تر)
عدم نیاز به جک زدن در طبقات
عدم نیاز به قالب بندی و بتن ریزی
ﮐﺎﻫﺶ خیز ﻭ در نتیجه کاهش ارتعاش کف طبقات
تولید کارخانه ای با متد روز دنیا
مقاوم در برابر آتشسوزی (۲-۴ ﺳﺎﻋﺖ)
عایق صوت و حرارت به دلیل سوراخ های موجود
امکان عبور تاسیسات از داخل سوراخ های سقف (کاهش ضخامت کفسازی)
کاهش دغدغه های حین اجرا به دلیل کاهش نیروی کار مرتبط
مصالج کاملا خشک و عدم نیاز به آب ﻭ …
 

دیگر مزایای سیستم هالوکور

به دلیل پیش‌تنیده بودن قطعات هالوکور، امکان ایجاد دهانه‌های بلند بدون ستون را در سازه فراهم می‌شود.
به دلیل اینکه در اجرای سقف با استفاده از قطعات هالوکور دیگر نیازی به قالب‌بندی، شمع گذاری و آرماتوربندی درجا نمی‌باشد و همچنین به دلیل پیش‌تنیده بودن قطعات از مصالح به‌صورت بهینه استفاده می‌شود، درمجموع هزینه تمام‌شده ساخت ساختمان‌ها با این سیستم نسبت به سیستم‌های دیگر پایین‌تر می‌باشد.
به دلیل عدم نیاز این سیستم به قالب‌بندی، آرماتوربندی و بتن‌ریزی درجا، این سیستم دارای سرعت اجرای بالائی می‌باشد. اجرای ۵۰۰ مترمربع در روز توسط این سیستم امکان‌پذیر می‌باشد.
سقف‌های ساخته‌شده با قطعات هالوکور عایق صوت، عایق گرما و مقاوم در برابر ارتعاش می‌باشند. این موارد از مزایای بسیار عمده استفاده از قطعات هالوکور می‌باشد.
توخالی بودن قطعات باعث کاهش وزن مرده ساختمان و درنتیجه به دلیل کاهش نیروی زلزله طراحی، کاهش حجم مصالح مصرفی در اسکلت ساختمان را به دنبال دارد.