سنگدال بتنی

از دیگر محصولات شرکت اکام بتن تولید سنگدال با ابعاد متفاوت در دو مدل ترافیکی و غیر ترافیکی می باشد.