سوله بتنی

- نصب سریع و آ سان
- کوتاه شدن زمان سرمایه گذاری
- امکان نصب در شرایط جوی گوناگون
- امکان فضای نصب در ارتفاع ، طول و عرض برای هر نوع عملیات
- مقاومت بسیار بالا ی سوله بتنی پیش ساخته در برابر اثرات تخریبی مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر زلزله طبق آئین نامه
- امکان استفاده از جرثقیل سقفی با توان 10 تن بار
- امکان استفاده بهینه از فضای معماری و سازه