معرفی هالوکور

قطعات پیش ساخته پیش تنیده ( Hollowcore ) بتنی توخالی را هالوکور می گویند. ترکیب پیش تنیدگی و پیش ساختگی منجر به استفاده بهینه مصالح، کیفیت بالای ساخت و سرعت بالای اجرا می شود. تو خالی بودن قطعات هالوکور باعث صرفه جویی 50-40% بتن در این قطعات نسبت به حالت تو پر می شود .
همچنین این دال ها قابلیت پوشش دهانه های با طول 15 متر را دارا می باشند. به دلیل مزایای این قطعات و گستره بالای کاربری آنها استفاده از این سیستم در جهان روند رو به رشد داشته است و در حال حاضر یکی از پر کاربردترین سیستم های سقف شناخته می شود .
فناوری پیش تنیده امکان استفاده از حداکثر ظرفیت مصالح را فراهم می کند . فولادی های پر مقاومت با ثبت نهایی 17500 Kg/cm2 در کنار بتن با رده مقاومتی 50C مقطع بتنی فشرده را ایجاد می کند که در نتیجه حداقل دو برابر مقطع بتن مسلح معمولی ظرفیت خمش برشی ایجاد می شود .