پروژه پارکینگ طبقاتی برج میلاد

سالن ساخت سوله فلزی
10/03/2016
پروژه اداری و تجاری پارک فن آوری پردیس
15/06/2020

پروژه پارکینگ طبقاتی برج میلاد

کارفرما: شرکت بلند پایه

مشخصات پروژه: تأمین حدود 35000 متر مربع ساخت تیر پیش ساخته و سقف هالوکور توسط شرکت آکام بتن

گالری تصاویر