پروژه اداری و تجاری پارک فن آوری پردیس

پروژه پارکینگ طبقاتی برج میلاد
10/03/2016
پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش
27/06/2020

پروژه اداری و تجاری پارک فن آوری پردیس

کارفرما:صندوق توسعه فن آوری های نوین

پروژه: کاوش

تاریخ : ۱۳۹۷

متراژ: ۲۵۰۰ متر مربع

گالری تصاویر