قطعات نیوجرسی


- نصب سریع
- جمع آوری سریع و نصب مجدد
- مورد استفاده برای کنترل جاده ها و مسیرها
- قابلیت تولید در ابعاد مختلف
- محکم شدن قطعات در کنار هم بصورت نر و مادگی

 

قطعات نیوجرسی